Skip to content

Prezenční školení

Prezenční školení je klasický seminář, kde se lektor sejde osobně s účastníky kurzu (a předá jim své know-how). Seminář může mít v závislosti na tématu formu přednášky, workshopu, či konzultačního semináře. Na prezenčním školení je vždy prostor pro dotazy a odpovědi.
Součástí každého vzdělávacího kurzu je občerstvení, u celodenních seminářů i oběd.
Každý účastník obdrží u vstupu (počas prezence) na kurz podklady k semináři, psací potřeby, případně další materiály a tašku na odnesení.

Showing all 4 results